1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les següents dades: l'empresa titular del domini es Comprum integración de compras y servicios del sector transporte s.l. (a partir d'ara Comprum), amb domicili a aquets efectes al c/ Calderí s/n Planta 11 de Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona número de C.I.F.: B66853581 inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, Llibre 4574, foli 202, full 497603. Correu electrònic de contacte: info@comprum.cc del lloc web.

2. USUARIS

L'accés i/o us d'aquest portal de Comprum atribueix la condició de usuari, que accepta, des de l'esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d'Us, aquí exposades. Aquestes Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

www.comprum.es proporciona l'accés a multitut de informacions, serveis, programes o dades (a partir d'ara, “els continguts”) a Internet que pertanyen a Comprum o als seus llicenciataris als que l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. L'anomenada responsabilitat inclou el registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En l'anomenat registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com conseqüeència d'aquest registre a l'usuari se li pot proporcionar un password del que serà responsable amb el compromís de fer un ús diligent i confidencial de l'anomenat password. l'usuari es compromet a fer un ús adient dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, foros de discussió o grups de notícies) que Comprum ofereix mitjançant el seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitant, a no empleats per incórrer en activitats ilicites, ilegals o contraries a la bona fe i a l'ordre públic, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfia il.legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans, provocar danys en els sistemes físics i lògics de Comprum, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguis susceptibles de provocar els danys esmentats, intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic de altres usuaris i modificar-los per manipular els seus missatges. Comprum es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que segons la seva opinió no fossin adequats per la seva publicació- En qualsevol cas, Comprum no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris mitjançant foros, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Comprum compleix amb les directius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, El Real Decret  1720/2007 de 21 de desembre pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normatives vigents en cada moment i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de totes les dades personals del usuari. Per això junt amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol.licitar a info@comprum.es, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Tanmateix Comprum informa que dona cumpliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol.licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu amb objectius comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Comprum per si mateixa o com a cedent, es titular de tots els drets de propietat intel.lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accès i ús, etc) titularitat de Comprum o dels seus llicenciataris.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat, o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitat comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Comprum. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intelectual i Industrial titularitat de Comprum. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L'Usuari s'haurà d'abstenir de suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal.lat a les pàgines de Comprum.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Comprum no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

Comprum es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten mitjançant el portal, com en la forma en que aquets apareixin presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que a www.comprum.es es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs web de Internet, Comprum no exercirà cap tipus de control sobre els anomenats llocs i continguts. En cap cas Comprum assumirà la responsabilitat pels continguts d'algun enllaç que pertany a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, ampplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquets hipervincles o altres llocs de internet. igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades

9.. DRET D'EXCLUSIÓ

Comprum es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de pre-avís, a instància pròpia o d'un tercer, o a aquells usuaris que incompleixin les present Condicions Generals d'ús.

10.GENERALITATS

Comprum perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accionscivilsi penals que li puguin correspondre per dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Comprum podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Comprum i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.