Schmitz Cargobull: "Esperamos crecer en % de matriculaciones en 2017"

Entrevista amb Miguel Iglesias, Country Sales Manager de Schmitz Cargobull Ibèrica

Perquè les vendes de "frigos" no van aconseguir crèixer l'any passat al ritme que ho van fer altres segments i el mercat de semirremolcs en general?
El segment del semirremolc frigorífic a Espany sembla que ha estat sobredimensionat en els darrers anys. Si observem el històric de matriculacions des de fa 10 anys, aquest sector hauria d'estar entre les 3.500 – 4.000 unidades / any. En els darrers anys i degut a varies raons (falta de liquidesa financera i tipus de interés baixos, ampliació de flotes, augment de tones transportades a l'exterior, etc) les matriculacions han superat les  5.000 uts/any, el que sembla no estar en consonància amb la renovació orgànica del parc de vehicles. El sector del fred s'ahuria d'ajustar al nivell d'abans del 2015-2016.

A l'inici de l'exercici les vendes de frigorífics s'han incrementat, com evolucionarà aquest mercat durant els propers mesoss?
En realitat es tracta d'un desajust del darrer trimestre del 2016. Com sabem el sector del semirremolc frigorífic te a Espanya la estacionalitat en el 4t trimestre de l'any que es quan tenim una idea clara de l'evolució. Creiem que aquest any serà d'ajustaments en el sector i les matriculacions es veruan afectades pel retorn d'una part de les ampliacions realitzades en anys anteriors mitjançant fórmules financeres. Tot i això, no creiem que sigui res preocupant a nivell general.

Quins son els objectius de Schmitz Cargobull en aquest segment pel 2017 a Espanya?
El nostre objectiu, es sempre fer crèixer la nostra quota de mercat i oferir als nostres clients el producte i servei amb la mes alta qualitat del mercat.  El sector del fred a Espanya es un segment madur amb molta competència, tot i així esperem augmentar el porcentatge de matriculacions a final d'any.

Quina gama de vehicles oferiu per les empreses de transport frigorífic actualment? Quins son els seus punts forts?
En primer lloc, voldria assenyalar que s'observa un canvi en les normatives de seguretat vial i per altre costat tmbé a la cadena logística del fred; que porten a mes control sobre el parc de vehicles, per garantir un transport segur i eficient. En aquest sentit Schmitz Cargobull està a la vanguardia en innovació i fabricació. Amb sistemes de gestió com Telematics, es controla de manera permanent la regulació automàtica de la suspensió per tenir sempre el repartiment de pesos per eix adient, que es tan important com no excedir el pes màxim total del cehicle, així com el control de la càrrega a tota la flota.
El semirremolc frigorífic Schmitz, SKO COOL es l'estrella de la nostra fabricació, amb una construcció modular amb panles Ferroplast d'alta capacitat d'aïllament i mes resistència als danys de l'exterior. Podem fabricar vehicles amb mes altura interior (mes capacitat de càrrega) respectant l'altura màxima permesa per la llei, gràcies a la nostra construcció auto-portant. Les versions disponibles en mono i multi temperatur, així com els sistemes de subjecció de càrregues encastrades en els laterals i sense reblons, mostren una nova versió de doble pis amb perfils embotits, que permeten el doble de palets en el mateix volum de càrrega. El nostre SKO COOL Complete, que incorpora l'equip de fred SCB fabricat també per nosaltres, està tenint una magnífica resposta del mercat, gràcies a l'alt rendiment i el baix consum de combustible.
Com novetat, incorporem els fabricats MKO COOL amb carrosseria frigorífica sobre xassís-camió, en el segment dels vehicles rígids de carretera.

Quines novetats presentarà Schmitz Cargobull per aquest tipus de transport, durant els propers mesos?
Schmitz Cargobull ha presentat el nou i innovador semirremolc frigorífic “SKO COOL EXECUTIVE COMPLETE” amb el millor coeficient K d'aïllament i amb la nostra pròpia màquina de fred. A mes de ser un producte de la mes alta qualitat, gràcies a la fabricació pròpia de panels d'alt aïllament “Ferroplast”®, el SKO COOK EXECUTIVE COMPLETE, disposa dels serveis propis com el finançament, contractes de manteniment, telemàtica per la gestió de la flota i servei de pneumàtics, tots ells enfocats a l'estalvi i millora del TCO dels nostres clients.
També presentem al mercat, la nova versió Multitemperatura, amb novetats importants..