Acord de gran compte amb l'operadora telefònica que ofereixi les millors condicions comercials.

Descripción corta: 
Acuerdo de gran cuenta con la operadora telefónica con mejores condiciones.

Categorías: