La Central de compres Comprum va presentar en el seu stand del SIL, els nous projectes que posa en marxa per donar resposta a les necessitats identificades pels seus associats:

TLM (Talent Lideratge Management): És una consultora de Recursos Humans, dedicada a la selecció i formació especialitzada en el sector de la logística i del transport. L’objectiu és proporcionar a les empreses del grup el talent humà que necessiten en qualsevol dels seus departaments (trànsit, comercial, taller, flota…) així com la formació necessària perquè el seu equip sigui el més eficient i professional possible. El projecte TLM és absolutament estratègic per l’evolució de Comprum i les empreses que formen part del grup, ja que el factor humà és clau en l’evolució dels projectes. El projecte el lidera el Sr.Ismael Jabonero i el seu equip tècnic.

GOODWORK: Distribuïdora de vestuari laboral, equips de protecció individual (EPI’s) i senyalització per magatzems, amb l’objectiu de garantir als associats, la disponibilitat i qualitat de tots els productes d’aquestes famílies. Volem donar un servei més professional i ajustat a les necessitats i exigències de l’associat de Comprum i per poder fer-ho comptem amb un ampli catàleg i una força comercialq ue ens permeti estar mes a prop del client.

Aquests dos nous projectes se sumen als ja existents: VISERVI (Distribuïdora de recanvis de vehicle industrial) i BROKKOM (corredoria d’assegurances). Tots aquests projectes ens permeten anar consolidant una oferta de productes i serveis cada cop més extensa pels associats de Comprum.