L’Empresa lleonesa R.O.R. Logístico s’incorpora a la Central de Compres Comprum.

R.O.R Operador Logístico representa un grup d’empresas que a mes de dedicar-se al transport, duen a terme també activitat logística, així com altres activitats relacionades com la mecànica.

R.O.R es dedica al transport nacional i internacional (des del 1985) i per fer-ho tenen una flota pròpia de gairebé 100 tractores i 200 remolcs, a mes disposen de vehícles rígids i furgonetes.

Per la seva activitat losgística compten amb diversos magatzems als voltants de Barcelona, així com delegacions a Abrera i Madrid..

S’han especialitzat en diverses activitats: paletería, cross-docking, picking, gestió de magatzem i consultoria logísdtica.

La incorporació de R.O.R. Operador logístico incrementa la presència de Comprum fora de Catalunya.

Benvinguts!