L’empresa Piriexpress, situada al municipi de Martorelles, ha absorbit l’empresa de transport del mateix municipi Daynpe Transworld S.L.

Aquesta absorció, iniciada a finals de l’any 2021, a més d’augmentar la cartera de clients de Piriexpress, implica la integració de l’equip humà de Daynpe a l’organització, així com la incorporació de la flota de vehicles.

Després de l’absorció, la flota de Piriexpress puja a un total de 48 tractores, fet que significa un creixement del 24%.

Sens dubte, una operació que permet afrontar el futur oferint un servei més gran als seus clients.

Felicitats.